BRAVUR är ett svenskt klockmärke som 

monteras av urmakaren i BÅSTAD på 

beställning och enligt kunds önskemål.